top of page

Festival Viva Talent v plnom prúde

Multižánrový festival v umeleckej tvorivosti detí a mládeže Viva Talent Festival (VTF17) je v plnom prúde. Príchod účastníkov a všetky ceremónie spjené s príchodom účastníkov na festival - súťaž sú už zväčšia za nami. Dnes a zajtra čaká účastníkov súťažná časť v žánroch DIVADLO, TANEC, HUDBA, SPEV a VÝTVARNÉ UMENIE.

Doobedie bude patriť Divadlu od 11,30 hod. a poobedie zasa Tancu od 15,30 hod. Vstup pre verejnosť je voľný. Súťaže prebiehajú v CVČ Popradská 86 Košice. Po náročnom súťažnom dni, následuje nedeľa, kde budú súťažiť Hudobníci a Speváci od 10,00 hod. v Historickej radnici Veľkej sály Košice.

Do súťaže sa prihlásilo 15 škôl a organizácii, čo je cca 150 súťažiacich, ktorí súťažia vo všetkých vyhlásených žánrových nomináciách. V 44-roch programových číslach. Spolu vytvorili 3,5 hodinový program čistého času súťažných programových čísel.

Súťažiacich hodnotí porota, zložená z profesionálov a aktívnych dejateľovumeleckého sveta zúčastnených krajín. Vyhodnotenie prebieha v programe Galashow, kde účastníci dostávajú ocenenia zlatých, striebornýcha bronzových miest s udelením cien, diplomov a medailí podľa nominácií a vekových kategórií. Porota oceňuje aj pedagógov a vedúcich lepších kolektívov a jednotlivcov.

Ocenenie absolútneho víťaza Laureát Grand Prix súťaže – festivalu je najhodnotnejšie ocenenie, ktoré získava iba jeden jednotlivec, alebo kolektív. Slovenskí víťazi zlatých miest s najvyšším bodovým hodnotením postupujú nafinálový festival – súťaž Tatras Talent CUP 2018 do Popradu. Hodnotným ocenením je aj hlavná cena, ktorá je na úrovni zlatého miesta. Tradične sú podporené kolektívy, školy a organizácie finančnými grantmi na podporu rozvoj talentovaných detí a mládeže pri prezentácii na Art Talent Festivale.

Po skončení súťažnej časti zajtrajšieho nedeľného dňa budú následovať prípravy na program GALASHOW, ktorý bude akýmsi zhrnutím celého festivalu s vyhlásením výsledkov súťaže. Hosťom GALASHOW je skupina ŠLEHA. Súčasťou festivalu je aj výstava výtvarných prác účastníkov VTF, ktorá bude prebiehať počas programu Galashow.

Po skončení súťažných častí festivalu sa účastníci festivalu budú môcť trochu zrelaxovať, poznávaním Košíc a okolia. Spoločné chvíle ešte zavŕšia pripravenými workshopmi a tvorivými dielňami.

Odchodom posledných účastníkov sa festival 31.10.2017 skončí. Jeho ďalší ročník je pripravený na jarné obdobie od 22.03-28.03.2018. Termín uzávierky prihlášok je 15.2.2018. Záujemci sa môžu prihlasovať on-line prihláškou na https://www.project-configuration-talent.com/blank-1, alebo požiadať organizátora project.talent.festival@gmail.com o zaslanie prihlášky v podobe elektornického dokumentu.

Organizátori sú radi, že festival naberá na svojej mohutnosti a sile.

bottom of page