top of page

Prípravy Tatras Talent CUP v plnom prúde

TATRAS TALENT CUP (TTC)“ je medzinárodný multi-žánrový festival - súťaž detí a mládeže v umeleckej tvorivosti vo veku od 6-26 rokov žánrových nomináciách HUDBA, SPEV, TANEC a DIVADLO s priebehom v Poprade a okolí. Slovenskí finalisti sú vybraní z účastníkov Spish a Viva Talent Festival 2017, ktorí sa umiestnili na zlatých a hlavných miestach s najvyšším počtom bodov. Všetci účastníci bojujú o titul

absolútneho víťaza – Grand Prix súťaže- festivalu. Ostatní finalisti TTC, ktorí reprezentujú v prezentácii tvorby detí a mládeže získavajú titul laureát daného žánru. Laureáti TTC majú výhodu účasti na ďalšom festivale Art Talent Festival (ATF) organizovanom na Slovensku i Taliansku,

ale aj na iných projektoch patriacich pod PKT – FESIVALS TALENT.

Na 4. ročníku TTC18 budú súťažiť títo finalisti:

Za Hudbu/Music bude súťažič Ondrej Hricko zo SZUŠ Novosad, ktorého pripravil pedagóg: Juraj Libera DiS.art. Za Spev/Song bude súťažiť Sophia Maria Grich zo DFS Podtatranček o.z. Veľká Lomnica pracujúci pod cedením vedúcej súboru: Mgr. Anny Špinerovej. Aj Natália Dzurovčínová zo SZUŠ V. Urbana Košice pod vedením pedagógičky: Liany Prítokovej Dis.art bude súťažiť za sólo spev v populárnej piesni. Spevácku skupinu zastupuje DSZ Amarylliszo ZUŠ Svidník pod vedením pedagógičky: Mgr. Eriky Cichej. V žánri Tanec/Dance bude súťažiť DFS PODTATRANČEK Veľká Lomnica pracujúci pod vedením vedúcej súboru: Mgr. Anna Špinerová za folklórny štýl a ŠK GY-TA POPRAD pod vedením pedagógičky: Júlie Mikšovskej bude súťažiť v štýle tanečná show. Žáner Divadlo/Theatre je zastúpené LDO - Dramatické trio zo ZUŠ Turčianske Teplice pracujúce pod vedením pedagógičky: Bc. Zdeny Kevickej. Výtvarné umenie/Fine Art - sa z technických príčin nerealizuje.

Hodnotiť finalistov bude porota v zložení: PREDSEDA POROTY- 1.Ľubomíra SALANCIOVÁ,kultúrny pracovník; Odborní garanti: 2. Peter CMORIK, profesionálny spevák,hudobník; 3. Juraj ŠVEDLÁR, metodik pre tanec; 4. Bc. Rudolf KUBUS, herec, riaditeľ divadla.

Festival podporia títo partneri: Mesto Poprad,Projekt Konfigurácia Talent, B-mont SK Ducovce,Penzión pod orechom Turčianske Teplice, Rock N Roll Poprad, Kino Tatran Poprad, Marco restaurant Poprad, Adriana, Kam do mesta, Creative studio –CS, Média štúdio DFS (DeEf Es), Facebook portál.

Registrácia prihlášok je do 15.12.2017

Plagát Tatras Talent CUP18

bottom of page