top of page

Výherná listina VTF17

Žánrová nominácia - DIVADLO B

1. ZUŠ Horné Rakovce Tur. Teplice, Dramatické trio, pedagóg: Bc. Zdenka Kevická, žáner Divadlo, formácia: B, body: 74,00, Ocenenie: Zlato/Gold a nominácia s postupom na TTC18

2. ZUŠ Horné Rakovce Tur. Teplice, LDO, pedagóg: Bc. Zdenka Kevická, žáner Divadlo, formácia: B, body: 68,50, Ocenenie: Striebro/Silver

3. SZUŠ Novosad, LDO, pedagóg: Katarína Loškárová, žáner Divadlo, formácia: B, body: 61,00, Oceneie: Bronz/Bronze

Žánrová nominácia - TANEC A sólo

4. ANGEL DANCE SCHOOL, súťažiaca: Lucia Antonia Lazúrová, pedagóg: Mgr. Dominika Tereščíková, štýl: Disco, formácia: A, body: 68,00, cena: Zlato/Gold

5. ANGEL DANCE SCHOOL, súťažiaca: Sofia Cseteová, pedagóg: Mgr. Dominika Tereščíková, štýl: Disco, formácia: A, body: 64,00, Ocenenie: Striebro/Silver

6. ANGEL DANCE SCHOOL, súťažiaca: Lívia Uvirová, pedagóg: Mgr. Dominika Tereščíková, štýl: Disco, formácia: A, body: 57,00, Ocenenie: cena za úspešné učinkovanie

Žánrová nominácia - TANEC B skupina

7. Občianske združenie Lomničan - DFS Podtatranček Veľká Lomnica, súťažiaci DFS Podtatranček, pedagóg: Mgr. Anna Špinerová, štýl: Folklór, vek. kat. B2, Body: 77,00; Ocenenie: Zlato/Gold miesto

8. Detský famózny svet Svit, súťažiaci DFS Jánošíček, pedagóg: Bc. Vlasta Horňáková DiS.art., štýl: Folklór, vek. kat. B2, body 61,00, Ocenenie: Striebro/Silver

9. Spojena škola ZUŠ Zborov, súťažiaci Súbor "Zborovčatá", pedagóg: Jana Haňáková, štýl: Folklór, vek. kat. B2, body 60,00, Ocenenie: Bronz/Bronze

10. OZ T.I.M Trebišov, súťažiaci Štúdio T.I.M, pedagóg: Ing. Annamária Melková, Štýl: Show, vek. kat.B2, body 60,00, Ocenenie: Zlato/Gold

11. Szuš Požiarnická1 Košice, súťažiaci Súbor "Lotos DUO deti I., pedagóg Danka Florianová, štýl: Show, formácia a vek. kat: B2, body 59,00, Ocenenie: Striebro/Silver

12. Szuš Požiarnická1 Košice, súťažiaci Súbor "Lotos deti I.", pedagóg Danka Florianová, Štýl: Show, formácia a vek. kat: B2, body 47,00, Ocenenie: Učasť/ Participation

13. OZ T.I.M Trebišov, súťažiaci Štúdio T.I.M - trio, pedagóg Ing. Annamária Melková, štýl: Show, formácia a vek. kat: B2, body 45,00, Ocenenie Učasť/ Participation

14. Spojena škola ZUŠ Zborov, súťažiaci Súbor "Zborovčatá", pedagóg Jana Haňáková, štýl: Show, formácia a vek. kat: B2, body 20,00 Ocenenie: Účasť/ Participation

15. ZUŠ Horné Rakovce Tur. Teplice, súťažiace: MAŽORETKY, pedagóg: Bc. Zdenka Kevická, štýl: Show, formácia a vek: B3, Body: 62,00, Ocenenie: Zlato/Gold

16. Szuš Požiarnická1 Košice, súťažiaci Súbor "Lotos deti II." pedagóg: Danka Florianová, štýl: Show, formácia a vek. kat:B3, body: 60,00, Ocenenie: Striebro/Silver

17. Szuš Požia rnická1,Košice, súťažiaci: Súbor "Lotos DUO deti II.", pedagóg: Danka Florianová, štýl: Show, formácia a vek. kat: B3, body: 48,00, Ocenenie: Učasť/ Participation

18. Szuš Požiarnická1,Košice, súťažiaci: Lotos JUNIOR, pedagóg: Danka Florianová, štýl: Show, formácia a vek. kat: B4, body: 64,00, Ocenenie: Hlavná cena/ Grand prize

19. Szuš Požiarnická1 Košice, súťažiaci: Súbor "Lotos DUO JUNIOR", pedagóg: Danka Florianová, štýl: Show, formácia a vek. kat: B4, body: 57,00, Ocenenie: Učasť/ Participation

Žánrová nominácia - HUDBA B skupina

20. SZUŠ Hlavná 144/47 Novosad, súťažiaci: Ondrej Hricko, pedagóg: Juraj Libera, DiS.,art., štýl: inštrumentálna hudba, formácia a vek. kat: A, body: 67,50, Ocenenie: Zlato/Gold

21. Detské tanečné štúdio Adriany Vrbovej Košice, súťažiaca: Karin KUKOVÁ, pedagóg: Blažena Šuťáková Dis.art, štýl: inštrumentálna hudba, formácia a vek. kat: A, body: 61,50, Ocenenie: Striebro/Silver

22. SZUŠ V. Urbana Košice, súťažiaci: Martin PORUBSKÝ, pedagóg: Blažena Šuťáková Dis.art, štýl: inštrumentálna hudba, formácia a vek. kat: A, Body: 60,00, Ocenenie: Bronz/Bronze

Žánrová nominácia - SPEV A sólo

23. Občianske združenie Lomničan - DFS Podtatranček Veľká Lomnica, súťažiaca: Sophia Maria Grich, pedagóg: Mgr. Anna Špinerová, štýl: ľudový spev, formácia a vek. kat: A, body: 76,00, Ocenenie: Zlato/Gold

24. ZUŠ Svidník, súťažiaci: Tobias Jancura, pedagóg: Mgr. Erika Cichá, štýl: ľudový spev, formácia a vek. kat: A, body: 69,50, Ocenenie: Striebro/Silver

25. ZUŠ Svidník, súťažiaca: Vanesa Siváková, pedagóg: Mgr. Erika Cichá, štýl: ľudový spev, formácia a vek: A, body 69,00, Ocenenie: Striebro/Silver

26. súťažiaca: Liana Grolmusová, štýl: pop, formácia a vek. kat: A1, body: 22,50, Ocenenie: Učasť/ Participation

27. SZUŠ V. Urbana Košice, súťažiaca: Ema ULIČNÁ, Pedagóg: Katarína KIŠIDAYOVA, DiS. art., štýl: pop A2, body: 63,50, Ocenenie: Zlato/Gold

28. SZUŠ V. Urbana Košice, súťažiaca: Michaela DZURIKOVÁ, Mgr. Natália Murcková a Liana Prítoková Dis.art., štýl: pop, formácia a vek: A2, body: 61,50, Ocenenie: Striebro/Silver

29. SZUŠ V. Urbana Košice, súťažiaca: Klára GELETKOVÁ, pedagóg: Katarína KIŠIDAYOVA, DiS. art., štýl: pop, formácia a vek: A2, body: 60,00, Ocenenie: Bronz/Bronze

30. SZUŠ V. Urbana Košice, súťažiaca Natália DZUROVČÍNOVÁ, pedagóg: Mgr. Natália Murcková a Liana Prítoková DiS.art., štýl: pop, formácia a vek: A3, body 68,00, Ocenenie: Zlato/Gold

31. SZUŠ V. Urbana Košice, súťažiaca: Emma KRISTMANNOVÁ, Mgr. Natália Murcková a Liana Prítoková DiS.art., štýl: pop, formácia a vek A3, Body: 62,00, Ocenenie: Striebro/Silver

32. ZUŠ Svidník, súťažiaca: Dominika Paňková, pedagóg: Mgr. Erika Cichá, štýl: pop, formácia a vek: A3, body: 61,50, Ocenenie: Bronz/Bronze

33. SZUŠ V. Urbana Košice, súťažiaca: Martina KUBÁNYIOVÁ, pedagóg: Mgr. Natália Murcková a Liana Prítoková DiS.art., štýl: pop, formácia a vek: A3, body: 55,50, Ocenenie: Učasť/ Participation

34. ZUŠ Svidník, súťažiaci: Pavol Tokár, pedagóg: Mgr. Erika Cichá, štýl: pop, formácia a vek: A3, Body: 54,50, Ocenenie: Učasť/ Participation

35. SZUŠ V. Urbana Košice, súťažiaci: Richard LEBEDA, pedagóg: Mgr. Natália Murcková a Liana Prítoková DiS.art., štýl: pop A4, body: 0,00, Ocenenie: nezúčastnil sa

Žánrová nominácia - SPEV B skupina

36. ZUŠ Svidník, súťažiaci: DSZ Amaryllis, pedagóg: Mgr. Erika Cichá, žáner: Spev, formácia B, Body: 77,50, Ocenenie: Zlato/Gold

37. ZUŠ Svidník, súťažiaci: DSS DFS Komanička, pedagóg: Mgr. Erika Cichá, žáner: Spev, formácia B, Body: 68,50, Ocenenie: Striebro/Silver

38. SZUŠ V. Urbana Košice, súťažiaci: Spevácke Sexteto, pedagóg: Liana Prítoková DiS.art., žáner: Spev, formácia: B, Body: 68,50, Ocenenie: Striebro/Silver

Žánrová nominácia - VÝTVARNÉ UMENIE 1

39. ZUŠ Gelnica, súťažiaca: Ema BIKÁROVÁ, pedagóg: Mgr.Jozefína Schneiderová, DiS., štýl: maľba, kresba, formácia a vek: A1, Body: 69,00, Ocenenie: Zlato/Gold

40. ZUŠ Gelnica, súťažiaca: Diana SAXOVÁ, pedagóg: Mgr.Jozefína Schneiderová, DiS., štýl: maľba, kresba, formácia a vek: A1, Body: 67,00, Ocenenie: Striebro/Silver

41. Tučianske Teplice, súťažiaca: Katarína Nociarová, štýl: maľba, kresba, formácia a vek: A1, Body: 62,00, Ocenenie: Bronz/Bronze

42. ZUŠ Gelnica, súťažiaci: Erik MOHLER, pedagóg: Mgr.Jozefína Schneiderová, DiS., štýl: maľba, kresba, formácia a vek: A1, Body: 56,00, Ocenenie: Diplom za nápaditosť a stvárnenie

43. CVČ Košice, súťažiaci: Gregor Dudič, pedagóg: Mgr. Mária Bialobokova, štýl: maľba, kresba, formácia a vek: A1, Body: 56,00, Ocenenie: Diplom za kreatívnu tvorbu

44. CVČ Košice, súťažiaca: Ema Júlia Karkova, pedagóg: Mgr. Mária Bialobokova, štýl: maľba, kresba, formácia a vek: A1, Body: 55,00, Ocenenie: Diplom za prevedenie

Laureát festivalu VTF17 GRAND-PRIX

1. ZUŠ Svidník, súťažiaci: DSZ Amaryllis, pedagóg: Mgr. Erika Cichá, žáner: Spev, Formácia: B, Body: 77,50, Ocenenie: Laureát GRAND_PRIX

VTF17 Vysoký peofesionalizmus

Diplom za vyskoký profesionalizmus získali: Danka Florianová , Mgr. Mária Bialoboková, Mgr. Dominika Tereščíková, Bc. Zdenka Kevická , Mgr. Jozefína Schneiderová DiS., Mgr. Eva Ďubeková , Mgr. Monika Cichá, Jana Haňáková, Mgr. Anna Špinerová.

Grand vo výške 500€ na účasť ATF 2018 získali :Spojená škola ZUŠ Zborov, Podtatranček V. Lomnica, SZUŠ Požiarnicka 1 Košice, ZUŠ Svidník, SZUŠ Novosad, ZUŠ Gelnica, ZUŠ Turčianske Teplice, OZ Angel Dance School Košice, CVČ Popradská Košice, SZUŠ V. Urbana Košice, OZ T.I.M Trebišov.

VTF17 NOMINANTI NA POSTUP TTC 2018

Žánrová nominácia HUDBA

1.SZUŠ, Hlavná 144/47 Novosad, súťažiaci: Ondrej Hricko, pedagóg: Juraj Libera DiS.,art., štýl: inštrumentálna hudba -klavír, Formácia a vek: A2, Body 67,50, Ocenenie: Zlato / Gold prize VTF17

Žánrová nominácia SPEV

2. Občianske združenie Lomničan - DFS Podtatranček Veľká Lomnica, súťažiaca: Sophia Maria Grich, pedagóg a vedúca: Mgr. Anna Špinerová, štýl: ľudový spev, formácia a vek: A2, Body: 76,00, Ocenenie: Zlato / Gold prize VTF17

3. ZUŠ Svidník, súťažiaci: DSZ Amaryllis, pedagóg: Mgr. Erika Cichá, žáner: Spev, formácia: B, Body: 77,50, Ocenenie: Laureát Grand Prix VTF17

Žánrová nominácia TANEC

4. Občianske združenie Lomničan - DFS Podtatranček Veľká Lomnica, súťažiaci: DFS Podtatranček, pedagóg a vedúca: Mgr. Anna Špinerová, štýl: Folklór, formácia a vek: B3, Body: 77,00, Ocenenie: Zlato / Gold prize VTF17

5. ANGEL DANCE SCHOOL, súťažiaca: Lucia Antonia Lazúrová, pedagóg: Mgr. Dominika Tereščíková, štýl: Disco, formácia: A, Body: 68,00, Ocenenie: Zlato / Gold prize VTF17

Žánrová nominácia DIVADLO

6. ZUŠ Horné Rakovce Tur. Teplice, súťažiaci: LDO - Dramatické trio, pedagóg: Bc. Zdenka Kevická, žáner: Divadlo, formácia: B, Body: 74,00, Ocenenie: Zlato/Gold VTF17

Podľa propozícií si účastníci TTC18 musia pripraviť iný repertoár s akým súťažili na predošlých festivaloch patriacich pod Projekt Konfigurácia Talent- FESTIVALS TALENT a svoju účasť potvrdia podaním prihlášky príloha č. 1, 4 a 5.

bottom of page