Kampaň prihlasovania na VTF18 ukončená

Účastníci festivalu mali do termínu uzávierky 15.02.2018 posielať vyplnené prihlášky elektronicky na email FESTIVALS TALENT project.talent.festival@gmail.com. Následne boli prihlášky spracovávané až do 25.2.2018, kde bolo účastníkom zasielané štartovné, ako aj iné náležitosti súvisiace s povinnými prílohami prihlášky. Keďže organizácia niekoľko žánrových nominácii naraz je oveľa komplikovanejšia, z toho hľadiska organizátori pomenovali čas venovaniu sa prihláškam splatnosť prihlášok. Znamená to, že v tomto termíne sú prihlášky v rozhodovacom konaní. Účastník sa môže rozhodnúť zmeniť podklady hudby, dohlásiť počty, zmeniť skladby a iné. Dokonca neuhradením štartovného do jeho splatnosti môže svoju účasť zrušiť.

Dnes je už známe, že festival bude mať účastnícke zastúpenie zo Slovenska, Čiech a Ukrajiny. V súčasnej dobe sa prepočítava celkový čas prihlásených programových čísel, aby sa mohli pripraviť organizačné pokyny. Zároveň sa dolaďuje výber poroty, ktorá už bude definitívne uzavretá na budúci týždeň. Pracuje sa aj na celkovom žánrovom programe so sumarizáciou všetkých účastníkov.

Organizátori pokračujú v propagačnej kampani i získavaním nových partnerov, potrebných k realizácii festivalu.

01_Logo_STF-Há.JPG
Logo_FB_okrúhle_150x150.png
Logo_YT_oblý_obdlžnik_200x148.png
02_Logo_VTF-Há.JPG
Logo_FB_okrúhle_150x150.png
Logo_YT_oblý_obdlžnik_200x148.png
04_Logo_TTF-Há.JPG
Logo_FB_okrúhle_150x150.png
Logo_YT_oblý_obdlžnik_200x148.png
03_Logo_TTC-Há-Web.jpg
Logo_FB_okrúhle_150x150.png
Logo_YT_oblý_obdlžnik_200x148.png
05_Logo_ATF-Há.JPG
Logo_FB_okrúhle_150x150.png
Logo_YT_oblý_obdlžnik_200x148.png