top of page

Zasielanie výtvarných prác na VTF18

Jedným z nominovaných žánrov súťaží Viva Talent Festival (VTF18) je aj Výtvarné umenie, kde sa mohli súťažiaci prihlásiť v dvoch vekových kategóriách A1 a A2 a zaslať po 4 práce vo formáte A4 a A3 v zobrazení maľby, kresby a iných techník. Účastníci sa môžu súťaže zúčastniť dvomi spôsobmi. Prvý spôsob je osobne na GALASHOW (prípadne WORKSHOPU) - s uhradením štartovného a získaním medaile, trofeje, diplomu či grantu a druhý spôsob je zaslaním prác - bez úhrady štartovného s obdržaním diplomu. MEDZI KRITÉRIA HODNOTENIA PATRIA: - tvorivá individualita, kreativita a odborná zdatnosť autora - zvládnutie vybranej techniky - originalita podchytenia a zvládnutia témy - originalita, obsah a nápadité riešenie práce. Svoje práce posielali organizátorom poštou, ktorí ich sumarizovali a pripravili pre porodcov i na výstavu. Výstava prebieha elektronicky v zbierke výstavných prác PKT zvlášť pre vekovú kategóriu A1 (pozrite TU)a zvlášť pre vekovú kategóriu A2 (pozrite TU).

Reálna výstava všetkých súťažných prác v počte 48 je plánovaná 25.3.2018 počas celého dňa v priestoroch foajé Historickej radnice v Košiciach. Vyhodnotenie a výsledky súťaže v žánri Výtvarné umenie sa súťažiaci dozvedia v programe GALASHOW toho istého dňa so začiatkom o 17,00 hod., kde bude vystupovať aj hosť programu Kamil Mikulčík, herec, skladateľ, hudobník, spevák a aranžér.

bottom of page