top of page

PF 2020

Za rok 2019 sme sa snažili pre svojich účastníkov i divákov pripraviť a skompletizovať ešte dôkladnejšie naše akcie, podujatia a festivaly v rámci informácie. Takýmto miestom informácii sa stala naša webová stránka. Tí, ktorí sa pravidelne zúčastňujete našich akcií sa môžete na ne prihlasovať priamo v on-line prihláške celoročne: https://www.project-configuration-talent.com/prihlaska. Podmienky sú všeobecne zahrnuté pre všetky festivaly v pravidlách. Ku každej akcii sa snažíme pripraviť samostatnú stránku s jej dokumentáciou i propagáciu našich účastníkov v spolupráci s našimi partnermi. Sme radi, že vďaka nim, možeme organizovať, tak jedinečný projekt multižánrového charakteru pre deti a mládež od 6-26 rokov a že ich rady sa rozširujú. Naplánované termíny na dlhšie obdobie nájdete v plánovači, hneď v úvodnej stránke NEW, alebo na linku: https://drive.google.com/file/d/1K2Fbog-nYaVeBNEcWKcrR43bEW2Hmx3Y/view.

Takto si môžete naplánovať účasť na našich akciách v kľude už teraz. Veľa sme urobili, ale ešte je veľa pred nami, zvlášť, keď sa podmienky stále menia a my musíme aktualizovať informácie a to viacjazyčne. Sme radi, že ste zhovievaví a trpezliví. Tešíme sa na ďalšie stretnutia s vami, pri raste vašich zverencov i jednotlivcov a ich popularite cez nás, účasťou na našich projektoch.

bottom of page