KONTAKT:

Projekt Konfigurácia Talent PKT

Project Configuration Talent PCT 

ChFW SLOVAKIA

TEL.: + 421 902 053 849

E-mail: project.talent.festival@gmail.com

 

 

 

Project Konfigurácia talent - FESTIVALS TALENT je spojenie medzinárodných multižánrových umeleckých festivalov  - súťaží v umeleckej tvorivosti detí a mládeže v nominovaných žánroch HUDBA, SPEV, TANEC, DIVADLO a VÝTVARNÉ UMENIE vo veku od 6-26 rokov.

Projekt vznikol v roku 2013 a jeho prvým festivalom sa stal  Spish Talent Festival (STF).

 

Postupom času pribúdali na územi Slovenska ďalšie festivaly  Viva Talent Festival (VTF), Top Talent Festival (TTF), Art Talent Festival (ATF) a Tatras Talent CUP (TTC).

 

Medzinárodné festivaly STF, VTF a TTF majú rovnaké propozície, ale konajú sa na rôznych miestach Slovenska v rôznych mestách. Ich slovenskí výhercovia zlatých a hlavných miest  postupujú a stávajú sa finalistami na festivale Tatras Talent CUP v Poprade. 

Art Talent Festival má charakter zahraničného turné s vyhodnotením súťaže v programe GALASHOW v Taliansku.

Cieľom festivalov Projektu Konfigurácia Talent - FESTIVALS TALENT je získavanie umeleckých zručností, konfrontácia, nadväzovanie priateľstiev, popularizácia, motivácia k zlepšeniu výkonov.

Účasť na FESTIVALS TALENT môže mať dve podoby:

  1. Pobyt na festivale do 7 dní s účasťou na súťažiach a galaprograme GALASHOW, potvrdená štartovným (pre zahraničných registračným) a účastníckym poplatkom,

  2. alebo len na súťažiach - realizovaných na jeden deň. Účasť na súťažiach je potvrdená na základe úhrady štartovného (pre zahraničných registračného) poplatku.

Sprievodnými programami festivalov i mimo nich je realizácia multižánrových Workshopov, zameraných na rôzne techniky zlepšenia úrovne výkonov účastníkov. Skúsenosti z workshopov a naučené techniky môžu účastníci využívať svojvoľne v ich ďalšej odbornej praxi. Nacvičené zostavy sú využité aj v GALASHOW programoch FESTIVALS TALENT.

Účastníci niektorého z festivalu FESTIVALS TALENT, pokračujú na základe pozvania v spolupráci ďalej, a to účasťou na iných turné, prehliadkach, podujatiach a eventoch, na ktorých je FESTIVALS TALENT spoluorganizítor, partner, alebo garant.

PKT/PCT - FESTIVALS TALENT má za cieľ aj spoluprácu s producentmi, vydavateľstvami a nahrávacími štúdiami pri posúvaní mladých TALENTOV na ich kariérnu dráhu.