top of page

Project Konfigurácia talent - FESTIVALS TALENT je spojenie medzinárodných multižánrových umeleckých festivalov  - súťaží v umeleckej tvorivosti detí a mládeže v nominovaných žánroch HUDBA, SPEV, TANEC, DIVADLO a VÝTVARNÉ UMENIE vo veku do 26 rokov.

Projekt vznikol v roku 2013 a jeho prvým festivalom sa stal  Spish Talent Festival (STF).

 

Postupom času pribúdali na územi Slovenska ďalšie festivaly  Viva Talent Festival (VTF), Top Talent Festival (TTF), Art Talent Festival (ATF),  Tatras Talent CUP (TTC) a Mega Talent Festival (MTF).

 

BIENÁLE - Medzinárodné festivaly STF, VTF, MTF a TTF majú rovnaké propozície, ale konajú sa na rôznych miestach Slovenska v rôznych mestách, prípadne online. Ich slovenskí výhercovia zlatých a hlavných miest  postupujú a stávajú sa finalistami na festivale FINÁLNOM Tatras Talent CUP v Poprade. 

Art Talent Festival má charakter zahraničného turné s vyhodnotením súťaže v programe GALASHOW v Taliansku.

Cieľom festivalov Projektu Konfigurácia Talent - FESTIVALS TALENT je získavanie umeleckých zručností, konfrontácia, nadväzovanie priateľstiev, popularizácia, motivácia k zlepšeniu výkonov.

Účasť na FESTIVALS TALENT môže mať dve podoby:

  1. Pobyt na festivale do 7 dní s účasťou na súťažiach a galaprograme GALASHOW, potvrdená štartovným (pre zahraničných registračným) a účastníckym poplatkom,

  2. alebo len na súťažiach - realizovaných na jeden deň. Účasť na súťažiach je potvrdená na základe úhrady štartovného (pre zahraničných registračného) poplatku.

  3. V prípade vyhlásenia organizátorom aj online.

Sprievodnými programami festivalov i mimo nich je realizácia multižánrových Workshopov, zameraných na rôzne techniky zlepšenia úrovne výkonov účastníkov. Skúsenosti z workshopov a naučené techniky môžu účastníci využívať svojvoľne v ich ďalšej odbornej praxi. Nacvičené zostavy sú využité aj v GALASHOW programoch FESTIVALS TALENT.

Účastníci niektorého z festivalu FESTIVALS TALENT, pokračujú na základe pozvania v spolupráci ďalej, a to účasťou na iných turné, prehliadkach, podujatiach a eventoch, na ktorých je FESTIVALS TALENT spoluorganizítor, partner, alebo garant.

PKT/PCT - FESTIVALS TALENT má za cieľ aj spoluprácu s producentmi, vydavateľstvami a nahrávacími štúdiami pri posúvaní mladých TALENTOV na ich kariérnu dráhu.

KONTAKT:

Projekt Konfigurácia Talent PKT

Project Configuration Talent PCT 

ChFW SLOVAKIA

TEL.: + 421 940 201 984

E-mail: project.talent.festival@gmail.com

 

 

 

bottom of page