POBYTOVÝ    LETNÝ   VORKSHOP 

WORKSHOPY pre jednotlivcov a skupiny  vo veku od 6-12 rokov

v období    letných prázdnin

ŽÁNER: TANEC

- podľa záujmu aj v  turnusoch