top of page
02 TTC21a-WEBTitulka GALASHOW.jpg
TTC21-WEBSkladačka2.jpg
TTC21- WEBBaner_Výstava a Galashow+.jpg
TTC21-WEB Plagát.jpg
WEBLišta TTC21_FB.jpg

Výber slovenských finalistov  sa realizoval  z festivalovu     Projekt  Konfigurácia  - FESTIVALS TALENT  , ktorým      bol    VTF20.

Slovenskí účastníci TTC21   sa riadia  dokumentami :  VÝZVA, Prihláška    SLOV, PRAVIDLÁ. 

International  PARTICIPANTS  of the TTC21   are governed by the following documents: TENDER - OFERTA,   CONDITIONS, APPLICATION FORMULAR, RULES - Pravidlá.

01_Logo_STF-Há.JPG
Logo_FB_okrúhle_150x150.png
Logo_YT_oblý_obdlžnik_200x148.png
02_Logo_VTF-Há.JPG
Logo_FB_okrúhle_150x150.png
Logo_YT_oblý_obdlžnik_200x148.png
04_Logo_TTF-Há.JPG
Logo_FB_okrúhle_150x150.png
Logo_YT_oblý_obdlžnik_200x148.png
03_Logo_TTC-Há-Web.jpg
Logo_FB_okrúhle_150x150.png
Logo_YT_oblý_obdlžnik_200x148.png
05_Logo_ATF-Há.JPG
Logo_FB_okrúhle_150x150.png
Logo_YT_oblý_obdlžnik_200x148.png
bottom of page