top of page

Kampaň prihlasovania súťažiacich na VTF17

Multižánrový festival Viva Talent Festival (VTF17) v nominovaných žánroch HUDBA, SPEV, TANEC, DIVADLO a VÝTVARNÉ UMENIE informuje, že záujemci svoje prihlášky na VTF17 môžu ešte stále upravovať a prihlasovať do 28.9.2017.

Po tomto termíne bude prihláseným zaslané vyčíslenie štartovného. Splatnosť prihlášok potvrdia súťažiaci úhradou štartovného do 05. 10. 2017. Po týchto termínoch už bude kampaň prihlasovania záujemcov o účasť na VTF17 definitívne uzavretá.

V týchto chvíľach je možné povedať, že súťažiaci sa prihlásili do všetkých vyhlásených nominovaných žánrov. Najviac záujemcov je zatiaľ prihlásených v žánri SPEV a TANEC. Neváhajte a posielajte ešte posledné prihlášky!

Prihlášky si môžete vyžiadať na project.talent.festival@gmail.com, alebo 0902/053849. Pripadne využite rýchlejšie prihlásenie on line na webovom sídle : https://www.project-configuration-talent.com/blank-1.

bottom of page