top of page

Program GALASHOW bol zhrnutím festivalu VTF17


Multižánrový medzinárodný festival Viva Talent Festival (VTF17), ktorý trval od 25.10.-31.10.2017 v nominovaných žánroch HUDBA, SPEV, TANEC, DIVADLO a VÝTVARNÉ UMENIE sa skladal z dvoch častí – súťažnej a prezentačnej.

Súťažná časť sa realizovala v sobotu a nedeľu, prevažne v CVČ Popradská Košice, ktorej predsedala Mgr. Agnes Hornyák kultúrno-výchovná pracovníčka spevu a tanca CVČ Košice vo funkcii predsedkyne poroty. Ďalšími členmi poroty boli: Denisa Feketeová, Dis. art. pedagóg tanca, Mgr. Iveta Višnevská pedagóg tanca a riadiaci pracovník umeleckej školy, Mária Gašperanová DiS. art. pedagóg tanca, Peter Lejko profesionálny herec – moderátor, Dominika Šuťáková DiS.art. herečka a moderátorka, Beáta Gogová dramatická pedagogička, Vlado Kubalabasgitarista, Ľubomír Mazák gitarista, Juraj Janček spevák, Milan Valašek akademický maliar Švajčiarsko, Mgr. Ružena Dorčáková bývalá pracovníčka kultúrnej ustanovizne Matice Slovenskej.

Všetky nominované žánre boli obsadené, pričom súťažiaci vytvorili 3,5 hodinový program čistého času súťažných programových čísel v celkovom počte 44.

Prezentačná časť vyvrcholila programovým GALASHOW, ktoré bolo zhrnutím programových čísel z celého festivalu a vyhlásením výsledkov súťaže. Spolu so Skupinou ŠLEHA, ktorá bola hosťom programu GALASHOW sa predstavili: Spevácke Sexteto a Natália DZUROVČÍNOVÁ zo SZUŠ Vlada Urbana Košice pod vedením Liany Prítokovej DiS.art a Mgr. Natálie Murckovej, Ondrej Hricko zo SZUŠ Novosad pod vedením Juraja Liberu DiS.art., LDO – Trio a Adriana HABRDOVá zo ZUŠ Turčianske Teplice pod vedením Bc. Zdenky Kevickej, Sophia Maria Grich a DFS Podtatranček z Veľkej Lomnice pracujúci pod vedením Mgr. Anny Špinerovej, DFS Jánošíček Svit pod vedením Bc. Vlasty Horňákovej DiS.art., Sofia Cseteová a Lucia Antonia Lazúrová za ANGEL DANCE SCHOOL Košice pod vedením Mgr. Dominiky Tereščíkovej, súbor LOTOS zo SZUŠ Požiarnicka Košice pracujúci pod vedením Danky Florianovej, DSS DFS Komanička a DSZ Amaryllis ZUŠ Svidník pod vedením Mgr. Eriky Cichej. Tu je potreba podotknúť, že Amaryllis sa zároveň stali aj laureátmi Grand PRIX festivalu ATF17.

Počas programu GALASHOW súčasne prebiehala aj výstava výtvarných prác súťažiacich vo vekovej kategórii 1. Porotu zaujali práce Emy BIKÁROVEJ a Diany SAXOVEJ zo ZUŠ Gelnica pracujúce pod vedením Mgr. Jozefíny Schneiderovej DiS., ktoré sa umiestnili na zlatom a striebornom mieste. Bronzové miesto si vybojovala Katarína Nociarová z Turčianskych Teplíc a za nápaditosť a zaujímavé stvárnenie či kreatívnu tvorbu, alebo prevedenie si cenu odniesli aj Erik MOHLER, Gregor DUDIČ a Ema Júlia KARKOVÁ. V porovnaní minulých ročníkov sa zapojilo oveľa viac výtvarníkov, čím sa zvýšila aj konkurencia medzi súťažiacimi.

Presné výsledky sú uvedené vo výsledkovej listine, ktorá zároveň poskytne informácie nielen o umiestneniach zlatých, strieborných a bronzových miestach či získaných hlavných miestach, ale dočítate sa v nej aj o odovzdaní ocenení pre pedagógov a vedúcich účastníkov za vysoký profesionalizmus, ako aj o postupe na ďalší multižánrový medzinárodný festival Tatras Talent CUP (TTC18) pod Tatrami v meste Poprad a grantoch, ktoré získali organizácie a školy na podporu účasti ďalšieho Art Talent Festivalu.

Na javisku i v hľadisku panovala príjemná a radostná atmosféra, pretože najviac sa aj tak účastníci radovali z medailí, ktoré dostali. Tešili sa aj diváci, ktorí vyhrali darčekový poukaz na rekreačný pobyt pre 2 osoby do Penziónu pod Orechom Turčianske Teplice.

Festival podporili partneri: CVČ Košice, primátor mesta Košice Richard Raši, Hotelová akadémia Košice, B-mont SK Ducovce, South 31 Košice, Média Štúdio DFS, Creative Studio – CS a Kam do mesta, za čo im organizátori srdečne ďakujú.

Ostáva krátky čas na príležitosť ďalšej účasti a stretnutia na festivale Tatras Talent CUP Poprad v programe GALASHOW 13.1.2018 s hosťom programu Petrom Cmorikom. Hneď za tým je pripravený 4. ročník Viva Talent Festival, ktorý sa bude realizovať 22.-28.03.2018 a uzávierka prihlášok je 15.2.2018.Organizátori sa tešia na ďalšie nové stretnutia s novými účastníkmi, ktorých z roka na rok pribúda.

bottom of page