top of page

3. ročník Viva Talent Festival (VTF17) Košice – súťažná časť

Súťažná časť multižánrového festivalu Viva Talent Festival (VTF17) v umeleckej tvorivosti detí a mládeže vo veku od 6 do 26 rokov patriaci pod festivalový Projekt Konfigurácia Talent (PKT/PCT) v nomináciách: HUDBA, SPEV, TANEC, DIVADLO a VÝTVARNÉ UMENIE prebiehali v sobotu a nedeľu 28. a 29. októbra 2017.

Sobota doobedie patrila Divadlu, kde pracovala porota v zložení Peter Lejko profesionálny herec a moderátor, Dominika Šuťáková DiS.art. herečka a moderátorka, Beáta Gogová dramatický pedagóg .

Poobedie bolo vyhradené pre tanečníkov, ktorá hodnotila v zložení: Denisa Feketeová, Dis. art. pedagóg tanca, Mgr. Iveta Višnevská pedagóg tanca a riadiaci pracovník umeleckej školy, Mária Gašperanová DiS. art. pedagóg tanca. Oba súťažné žánre sa realizovali v divadelnej sále CVČ Popradská Košice.

Nedeľa doobedie patrila žánru Hudba a Spev, tentokrát vo Veľkej sále Historickej radnice, kde pracovala porota v zložení: Vlado Kubala basgitarista, Ľubomír Mazák gitarista, Juraj Janček spevák, ktorí sú zároveň členovia skupiny ŠLEHA. Samostatnou jednotkou bol žáner Výtvarné umenie, kde práce hodnotili: Milan Valašek akademický maliar Švajčiarsko a Mgr. Ružena Dorčáková bývalý pracovník kultúrnej ustanovizne Matice Slovenskej. Počas všetkých dní nad členmi poroty dozerala predsedkyňa poroty Mgr. Ágnes Hornyák kultúrno-výchovný pracovník spevu a tanca CVČ Košice.

Súťažnú časť možno považovať za výber najhodnotnejších programových čísel do programu GALASHOW spojený s vyhodnotením súťaží, ktorý sa konal v nedeľu poobede o 17,00 hod. vo Veľkej sále Historickej radnici Košice. Program GALASHOW sa považuje za festivalovú časť. Súťažiaci boli oceňovaní podľa žánrov, štýlových foriem, formácii a vekových kategórii. Boli udelené zlaté, strieborné a bronzové miesta. Hodnotným ocenením je aj hlavná cena, ktorá je na úrovni zlatého miesta. Udelila sa v prípade, pokiaľ súťažil v danom žánri iba jeden jednotlivec, alebo iba jeden kolektív. Slovenskí víťazizlatých miest s najvyšším bodovým hodnotenímpostupujú nafinálový festival – súťaž Tatras Talent CUP2018 do Popradu. Ocenenie absolútneho víťaza Laureát Grand Prix súťaže – festivalujenajhodnotnejšie ocenenie, ktoré získal Detský spevácky zbor Amaryllis zo ZUŠ Svidník pod vedením Mgr. Eriky Cichej. Z radu pedagógov získali diplom za vysoký profesionalizmus títo pedagógovia: Danka Florianová, Mgr.Anna Špinerová, Jana Haňáková, Mgr. Monika Cichá, Mgr. Eva Ďubeková, Mgr. Jozefína Schneiderová DiS., Bc. Zdenka Kevická, Mgr. Dominika Tereščíková a Mgr. Mária Bialoboková. Tradične boli podporené kolektívy,školy a organizácie: DFS Podtatranček V. Lomnica, Spojená škola ZUŠ Zborov, SZUŠ Požiarnicka 1 Košice, ZUŠ Svidník, SZUŠ Novosad, ZUŠ Gelnica,ZUŠ Turčianske Teplice, OZ Angel Dance School Košice, CVČ Popradská Košice, SZUŠ V. Urbana Košice, OZ T.I.M Trebišov, finančnými grantmi v hodnote 500€ na podporu a rozvoj talentovaných detí a mládeže pri prezentácii na Art Talent Festivale. Konkrétne výsledky súťaží aj s počtami bodovsi môžete pozrieť vo výsledkovej listine. Všetci súťažiaci si domov odnášali diplomy, medaile, skúsenosti a zážitky.

bottom of page