top of page

Pobytový letný WORKSHOP 9.-13.7.2018 T. Štrba

Po prvý krát sme pre Vás pripravili samostatný pobytový letný workshop so zameraním na žáner TANEC.

Doposiaľ sme robievali workshopy, len v rámci organizácie niektorého z festivalov PKT - FESTIVALS TALENT.

Okrem toho, že sa účastníci budu zapodievať vo voľných chvíľach TANCOM celý workshop zahŕňa aj aktívno-oddychový program v prírode Vysokých Tatier i blízkeho okolia s kultúrno-historickými obhliadkami monumentov slovenského dedičstva. Adepti tanečného umenia v programe letného workshopu sa môžu posunúť na niektorý z FESTIVALS TALENT https://www.project-configuration-talent.com/. Predbežný program: 1. deň - nástup na workshop, oboznámenie sa s účastníkmi a programom 2. deň - tanečná tvorivá dielňa, výlet, spoloč. hry 3. deň - tanečná tvorivá dielňa, túra, spoloč. hry 4. deň - wellness relaxačný deň, spoloč. hry 5. deň - tanečná tvorivá dielňa, výlet, spoloč. hry 6. deň - tanečná tvorivá dielňa, túra, spoloč. hry 7. deň - balenie, krátka rekapitulácia workshopu v predstavení verejnosti, odchod domov Tanečný workshop je zameraný na základy tanečných techník klasického, ľudového, džezového a kreatívneho tanca, tak aby účastníci odchádzali z pobytu s osvojenými krátkymi tanečnými motívmi. Počas celého pobytu bude zabezpečenie ubytovanie a strava all inclusive, pitný režim, odborný dozor, pedagog. odborníci, celodenný program. MOŽNÝ RELAXAČNÝ PROGRAM: Štrbské Pleso, Spišská Sobota, Aquacity, Poprad, V. Lomnica, Belianska jaskyňa a i.

bottom of page