top of page

PRED NAMI JE po tretí krát realizovaný TTF18

Top Talent Festival (TTF18) bude prebiehať v termíne od 18. – 25.10.2018 v MsKS Novom Meste nad Váhom po tretí krát v žánroch DIVADLO, TANEC, HUDBA, SPEV a VÝTVARNÉ UMENIE. TTF patrí medzi multižánrový festival v umeleckej tvorivosti detí a mládeže projektu Konfigurácia Talent – FESTIVALS TALENT.

Súťažná časť bude prebiehať v žánri TANEC 20.10.18 od 15,30 hod. a žáner HUDBA, SPEV a VÝT. UMENIE 21.10.18 od 10,00 hod.

Do súťaže sa prihlásilo 10 škôl a organizácii, čo je cca 150 súťažiacich, ktorí súťažia vo všetkých vyhlásených žánrových nomináciách okrem DIVADLA. Spolu vytvorili 3,5 hodinový program súťažných programových čísel.

Súťažiacich hodnotí porota, zložená z profesionálov a aktívnych dejateľov umeleckého sveta zúčastnených krajín. Vyhodnotenie prebieha v programe GALASHOW, kde účastníci dostávajú ocenenia zlatých, strieborných a bronzových miest s udelením cien, diplomov a medailí podľa nominácií a vekových kategórií. Porota oceňuje aj pedagógov a vedúcich lepších kolektívov a jednotlivcov.

Ocenenie absolútneho víťaza Laureát Grand Prix súťaže – festivalu je najhodnotnejšie ocenenie, ktoré získava iba jeden jednotlivec, alebo kolektív. Slovenskí víťazi zlatých miest s najvyšším bodovým hodnotením postupujú na finálový festival – súťaž Tatras Talent CUP 2019 do Popradu. Hodnotným ocenením je aj hlavná cena, ktorá je na úrovni zlatého miesta. Tradične sú podporené kolektívy, školy a organizácie finančnými grantmi na podporu rozvoj talentovaných detí a mládeže pri prezentácii na Art Talent Festivale.

Po skončení súťažnej časti budú nasledovať prípravy na program GALASHOW, ktorý bude akýmsi zhrnutím celého festivalu s vyhlásením výsledkov súťaže. Hosťom GALASHOW je speváčka Ivanna BAGOVÁ, historicky prvá víťazka TV súťaže HLAS Česko Slovenska v roku 2012. Súčasťou festivalu je aj výstava výtvarných prác účastníkov TTF18, ktorá bude prebiehať počas programu Galashow.

Po skončení súťažných častí festivalu sa účastníci festivalu budú môcť trochu zrelaxovať, poznávaním mesta Trenčín, Nového Mesta nad Váhom a okolia. Spoločné chvíle ešte zavŕšia pripravenými workshopmi a tvorivými dielňami.

Odchodom posledných účastníkov sa festival 25.10.2018 skončí. Jeho ďalší ročník je pripravený na jarné obdobie od 23.10.-31.10.2018. Termín uzávierky prihlášok je 20.9.2019. Záujemci sa môžu už teraz prihlasovať on-line prihláškou na https://www.project-configuration-talent.com/blank-1, alebo požiadať organizátora project.talent.festival@gmail.com o zaslanie prihlášky v podobe elektronického dokumentu.

Organizátori sú radi, že sa festival dostáva do povedomia účastníkov a takto si plní svoj cieľ oslovovať nových účastníkov tým, že jeho realizácia je čo najbližšie ich bydliska a prichádza priamo za svojimi účastníkmi.

bottom of page