top of page

Top Talent Festival 2018 úspešne za nami

Súťažná časť žánru TANEC sa realizovala v sobotu (20.10.2018) a žánre HUDBA, SPEV a VÝTVARNÉ UMENIE sa realizovali v nedeľu (21.10.2018) MsKS NMnV, ktorej predsedala PhDr. Eva GRZNÁROVÁ – riaditeľka MsKS NMnV. Ďalšími členmi poroty boli: Ivanna BAGOVÁ, speváčka, prvá víťazka TV súťaže Hlas Česko Slovenska; Vlado KUBALA – hudobník, spevák – člen skupiny ŠLEHA; Viera SEDLÁROVÁ – hlasový pedagóg; Mgr. Ivana ŠKRTEĽOVÁ - trenérka Open tanečných disciplín; Gabriela MUTALOVÁ DiS.art.- tanečný pedagóg; Mgr. Monika GABOROVÁ – profesionál speváckeho, hudobného a dramatického umenia; Jarmila SENDECKÁ, pracovník pre fotografiu a výtvarníctvo; Mgr. Ružena DORČÁKOVÁ bývalá pracovníčka kultúrnej ustanovizne Matice Slovenskej.

Všetky nominované žánre okrem žánru DIVADLO boli obsadené, pričom súťažiaci vytvorili 3,5 hodinový program čistého času súťažných programových čísel v celkovom počte 34.

Prezentačná časť vyvrcholila programovým GALASHOW, ktoré bolo akousi rekapitulácou celého festivalu spojená s vyhlásením výsledkov súťaže.

Spolu s IVANNOU BAGOVOU, ktorá bola hosťom programu GALASHOW sa predstavili: Matúš GUZMA a

KLAVÍRNE DUO zo ZUŠ Púchov pod vedením pedagógov Mgr. Juraja Olšáka a PadDr. Daniely Sadloňovej, Jakub JURČACKO, David ČÁMER a Natália SKOVAJSOVÁ zo ZUŠ J. Kréna NMnV pod vedením pedagógov Mgr. Ingrid Pirklovej a Mgr. Michala Svoradu, Eva PRÍPADOVÁ zo Súkromného konzervatória Nitra pod vedením Bc. Klaudie Vašinovej DiS.art, folklórne súbory JÁNOŠÍČEK zo Svitu pod vedením Bc. Vlasty Horňákovej DiS.art. a STRIEBORNIČKA zo ZUŠ Piešťany pod vedením Mgr. Dagmar Kuběnovej, tanečné súbory PLEJÁDY a AUSTEDIS zo ZUŠ Piešťany pod vedením Miriam Šupenovej a Moniky Ondrášikovej, Liana GROLMUSOVÁ z Bratislavy, Mažoretky NOVA zo ZUŠ Š. Baláža Nová Dubnica pod vedením Mgr. Zuzany Balážovej a Zuzany Plškovej a Samuel BOJNANSKÝ z Piešťan, ktorý sa zároveň stal absolútnym víťazom GRAND PRIX festivalu TTF18. Absolútnym víťazom súťaže sa stalo KLAVÍRNE DUO zo ZUŠ Piešťany.

Počas soboty aj nedele súčasne prebiehala výstava výtvarných prác vo foajé MsKS NMnV súťažiacich vo vekovej kategórii A1. Porotu zaujali práce Andrei BOMBOVEJ a Barbory PSOTOVEJ z CVČ Košice pracujúce pod vedením Mgr. Márii BIALOBOKOVEJ, ktoré sa umiestnili na zlatom a striebornom mieste.

Bronzové miesto si vybojoval Ľubomír HORŃÁK ml. zo Svitu. V porovnaní s minulými ročníkmi TTF sa súťaž výtvarného žánru realizovala po prvý krát. Táto skutočnosť organizátorov veľmi teší, že aj o tento žáner začína byť zo strany slovenských účastníkov v tomto regióne záujem.

Presné výsledky sú uvedené vo výsledkovej listine, ktorá zároveň poskytne informácie nielen o umiestneniach zlatých, strieborných a bronzových miestach či získaných hlavných miestach,ale dočítate sa v nej aj o odovzdaní ocenení pre pedagógov a vedúcich účastníkov za vysoký profesionalizmus, ako aj o postupe na ďalší multižánrový medzinárodný festival Tatras Talent CUP (TTC19) pod Tatrami v meste Poprad a grantoch, ktoré získali organizácie a školy na podporu účasti Art Talent Festivalu.

Na javisku i v hľadisku panovala príjemná a radostná atmosféra, pretože účastníci sa tešili svojim výhram, oceneniam, trofejám a medailám. Tešili sa aj diváci, ktorí vyhrali ubytovací poukaz pre 2 osoby do Hotelu RYSY Tatranská Štrba v hodnote 180€, darčekový poukaz na nákup kvetinovej výzdoby do kvetinárstva TESSA NMnV v hodnote 30€ a CD prezent od Moniky HAASOVEJ, bývalej členky poroty STF17.

V ostatné festivalové dni boli pre účastníkov pripravené programy v rámci workshopov a kultúrno-relaxačného oddychu na stmelenie a motiváciu kolektívov i jednotlivcov.

Festival podporili partneri: Mesto NMnV, MsKS NMnV, Košice, B-mont SK Ducovce, Hotel RYSY T. ŠTRBA, Kvetinárstvo TESSA NMnV, Reštaurácia ELÁN NMnV, Média Štúdio DFS, Creative Studio – CS, Kam do mesta a udalosť FACEBOOKu za čo im organizátori srdečne ďakujú.

Ostáva krátky čas na príležitosť ďalšieho stretnutia na festivale Tatras Talent CUP Poprad v programe GALASHOW 12.1.2019 s hosťom programu Monikou HAASOVOU. Hneď za tým je pripravený 5. ročník SPISH Talent Festival, ktorý sa bude realizovať 28.03.-03.04.2019 a uzávierka prihlášok je 15.2.2019.

V závere je nutné povedať, že organizátori sú radi, že priebeh festivalu bol úspešný. Zároveň sa tešia na ďalšie pripravované festivaly PKT/PCT FESTIVALS TALENT a ich nových účastníkov.

bottom of page