top of page

Viacžánrový festival-súťaž TTF18

Organizátori Projektu Konfigurácia Talent (PKT) - FESTIVALS TALENT, vytvorili doposiaľ päť multižánrových festivalov zameraných na žánre HUDBA, SPEV, TANEC, DIVADLO, VÝTVARNÉ UMENIE a Top Talent Festival je jedným z nich. Všetky spomenuté festivaly majú podobnú štruktúru svojho priebehu, pričom ich štruktúra poskytuje komplexné služby umeleckého zamerania.

Znamená to, že každý takýto festival sa skladá z niekoľkých komponentov na zlepšenie motivácie, zručností a praxe každého účastníka. Slovo festival znamená, že je to viac dňová oslava, čo znamená, že pri oslave by si mal človek oddýchnuť a zabaviť sa, spoznať nových ľudí, alebo sa niečo nové naučiť. Súťaž zasa zaručuje, že bodové hodnotenie napovie každému účastníkovi na akej úrovni oporti ostatným účastníkom sa nachádza, ktoré by mu malo pomôcť na sebe ďalej pracovať. Výsledkom tohto snaženia je aj motív vyhrávať. Tvorivé workshopy, pomáhajú účastníkom naučiť sa niečo nové a motivovať sa v ďalšej práci na svojej ceste za úspechom. Na všetky vynaložené výkony je potrebný odpočinok, ktorý je pomenovaný a zahrnutý do ďalších služieb, ako aktívný oddych, či relax. Aktívny z toho dôvodu, že účastníci aktívne navštevujú kultúrne pamiatky a spoznávajú kultúru, históriu a súčasnosť krajiny. V každom z týchto komponentov sa nachádza edukácia, len forma je vždy iná. Festival sa snaží každého účastníka spropagovať na verejnosti, tak aby sa dostal do povedomia. Z toho dôvodu sa vytvára aj propagačná kampaň, formou banerov, plagátu, skladačky, video upútavky, video reportáže, výstavy, foto príbehov, video šotov a ich šírenie prostredníctvom médii a soc. sietí, či webstránky projektu Konfigurácia FESTIVALS TALENT. Webstránka sa postupne dotvára. Môžete na nej nájsť, základné informácie o projekte FESTIVALS TALENT. Sú tam aj pravidlá a elektronická prihláška, ktorú si môžete skontrolovať podľa aktívneho kalendára. Dozviete sa kto všetko už bol v porote, kto je partnerom festivalov a aký je kontakt na organizátorov. Pripravujú sa aj ďalšie zaujimavosti napr. Stránka Laureátov absolútnych víťazov festivalov - súťaží. V budúcnosti, by ste si mali nájsť na tejto webstránke aj hudobné podklady k spevu, alebo ďalšie možnosti spolupracujúcich partnerov na zviditeľnení účastníkov festivalu. Avšak veľa informácii je zverejnených na Facebookovej stránke Top Talent Festivalu, či PKT/PCT stránke a nielen na Facebooku ale aj na Instagrame, GOOGLE+, Youtube, Linkedin a V kontakte.

Ďalším účelom festivalu je mapovanie súčasného stavu umeleckej tvorivosti deti a mládeže, nielen na

Slovensku ale aj v zahraničí, ako aj motivácia účastníkov výberom odbornej poroty z radov profesionálov a populárnych osobností showbiznisu. Priestor na tieto možností je vytvorený v programe GALASHOW, ktorého hosťom bola Ivanna BAGOVÁ, prvá víťazka TV Súťaže HLAS Česko Slovenska. V programe vystúpila spoločne aj s účastníkmi festivalu a následne na to im odovzdala ocenenenia za žánre HUDBA a SPEV, ktorých bola odborným garantom. Preberanie ocenení a medailí, priamo na javisku za zvuku fanfár je dôstojným honorom nielen pre účastníkov, ale aj pre pedagógov a vedúcich účastníkov kolektívov, či jednotlivcov. Účastníci súťaže získali ocenenie zlatých, strieborných a bronzových miest, podľa

výhernej listiny. Hodnotným ocenením je aj Hlavná cena / Grand Prize, ktorú získava súťažiaci udelením porotou s vyšším bodovým hodnotením ako 60% z celkového počtu bodov, v prípade ak v danej vekovej kategórii súťažia menej ako 3 súťažiaci. Absolútnym víťazom GRAND PRIX festivalu TTF18 a stal Samuel BOJNANSKÝ z Piešťan a absolútnym víťazom súťaže sa stalo KLAVÍRNE DUO zo ZUŠ Piešťany. Oba laureáti si vybojovali automatický postup na Tatras Talent CUP do Popradu 12.1.2019.

Diplom za vysoký profesionalizmus získali títo pedagógovia a vedúci: Mgr. Mária Bialoboková, Ľubomír Precák a Andrea Šterbáková, Mgr. Dagmar Kuběnová, Miriam Šupenová, Mgr. Zuzana Balážová a Zuzana Plšková, Monika Ondrášiková, Mgr. Ingrid Pirklová, Bc. Klaudia Vašinová DiS.art., PadDr. Daniela Sadloňová, Karel Smítka, Mgr. Michal Svorada a Mgr. Juraj Olšák.

500€ -ový grand na podporu účasti na Art Talent Festival 2019 získali školy a organizácie: ZUŠ Púchov, ZUŠ Piešťany, ZUŠ Juraja Kréna Nové Mesto nad Váhom, ZUŠ N. Dubnica, Klub priateľov Lomničanu V. Lomnica, CVČ Košice a Súkromné Konzervatórium Nitra.

Počas päťročnej existencie Projektu Konfigurácia (PKT/PCT) - FESTIVALS TALENT je vidieť kusisko práce na vybudovaní systému, štruktúry a samotnému fungovaniu festivalov za pomoci silných partnerov. Top Talent Festival podporili: Mesto NMnV, MsKS NMnV, Košice, B-mont SK Ducovce, Hotel RYSY T. ŠTRBA, Kvetinárstvo TESSA NMnV, Reštaurácia ELÁN NMnV, Média Štúdio DFS, Creative Studio – CS, Kam do mesta a udalosť FACEBOOKu. Je potešujúce, že rady partnerov aj účastníkov sa zvyššujú a že účel PKT, tým že prichádza za svojimi účastníkmi do ich miesta bydliska sa napĺňa.

Ďalší ročník TTF2019 je naplánovaný na 7.-12.11.2019 opäť v Novom Meste nad Váhom. Prihlášky posielajte pomocou formulárov, alebo on-line prihlášky do 20.9.2019. Formuláre si môžete stiahnúť z webu, alebo si ich vyžiadajte epoštou cez email: project.talent.festival@gmail.com.

bottom of page