VI. Tatras Talent CUP (TTC20)


Finálový multižánrový festival - súťaž Tatras Talent CUP je zložený zo slovenských finalistov - účastníkov festivalov Spish a Top Talent Festival 2019 s medzinárodnou účasťou v detskej a mládežníckej umeleckej tvorivosti vo veku od 6 do 26 rokov.

Jeho začiatok je spojený s prezentáciou