top of page

Programová štruktúra VTF20

Updated: Oct 21, 2020

Aktualizáciou, ale aj novým spracovaním príhlášok sa potvrdilo, že účastníci z celého Slovenska a zahraničia (Poľsko a Ukrajina) jednotlivci i skupiny, organizovaní aj neorganizovaní záujemci a nadšenci umenia majú aj v čase karantény a samých obmedzení záujem o umenie a kultúru. Hľadajú zmysel aj uplatnenie. Sťažené podmienky a zaskočením samotnej situácie ostali mnohí nepripravení.

Ani organizátori netušili s čím novým a nepredvídateľným sa stretnú a čo ich ešte čaká, či zaskočí.


Museli vytvoriť nový YOUTUBE KANÁL VTF20, kde budú pridávať zaslané videa účastníkov. Tie sa následne roztriedia do zoznamov podľa žánru. Zoznamy budú pripravené nielen pre porotcov, ale ja širokú verejnosť a hlavne pre konfrontáciu účastníkov. Na Facebooku budú pridávané krátke upútavky súťažiacich. Momentálne nie je ešte spracovaná štatistika, ale približne 7 hodín umeleckých výkonov je pripravených na zhliadnutie a potešenie. Výtvarné umenie je tiež hojne zastúpené cca 100-mi výtvarnými prácami, z ktorých budú urobené nielen video prezentácie, ale aj internetové albumy, kde si ich môžete prelistovať a pozrieť vo fotografickom formáte.

Termín súťaží bude dodržaný od 22. do 24. 10. 2020. Bude to znamenať, že v týchto dňoch budú zverejňované videoprezentácie súťažiacich podľa žánrov HUDBA, SPEV, TANEC, DIVADLO. Poradie bude podľa pripravenosti zverejnenia. Začína žáner HUDBA po skontrolovaní štartovných zoznamov súťažiacimi. Vždy sa bude publikovať udalosť dopredu aspoň 1-2 dni, aby vám nič neuniklo. Siete na ktorých budú zverejňované súťažné čísla si môžete pridať k odberu, podľa toho, kde vlastníte svoj sociálny účet. Súťažiaci nech posúvajú video prezenácie medzi verejnosť i medzi sebou. Mal by to byť aj motív k svojej popularite a chtíču, niečo sa naučiť a pracovať na sebe.


SOC. Siete VTF20

Po zverejnení súťažných prezentácii bude 26.10.20 premierované video, kde bude urobený prierez festivalu v skratkosti v trvaní do 1,5 hod. Opäť termíny sa budú pripomienkovať udalosťou, alebo plagátom.Porota si bude pozerať výkony od začiatku zverejňovania, avšak čo by niekedy trvalo na reálnom festivale 2-3 dni musia organizátori nechať priestor porotcom oveľa dľhší, aspoň 7 dní.


Vyhodnotenie a výsledky budú urobené 31.10.2020 formou videoprezentácie a presný čas sa dá vedieť zasa cez udalosť, alebo plagát.


Hoci výsledky budú známe, organizátori majú od svojich partnerov pripravené vecné ceny. Zároveň chcú dôstojne odovzdať ocenenia: diplomy, poháre a medaile a preto budú hľadať formu, ako doručiť tieto vzácnosti k ich majiteľom, aby to dovoľovala situácia karantény a aby ostal organizátorom záznam z odovzdávania. Keďže je predpoklad, že to bude cca až o dva týždne, zatiaľ konkrétne plánovanie nie je na mieste.


Skončením súťaže organizátori budú pokračovať v zverejňovaní videí z predošlých bienále VTF, pričom chcú účastníkom a verejnosti pripomenúť ako to všetko začalo.


Súťažiacim i verejnosti sa budú podávať informácie hlavne formou príspevkov, článkov a tlačových správ aj za pomoci KAM DO MESTA a iných verejnych printových či internetových médiách.


Organizátori veria, ži si zachováte ich priazeň. Tešia sa na spoločné chvíle, aj keď na iba na ďaľku. Ďakujú za spoluprácu, disciplinovanosť a húževnatosť pri odosielaní prihlášok a povinných príloh.


Comments


bottom of page