top of page

5. jubilejný ročník Viva talent Festival online

Updated: Oct 20, 2020

Multižánrový festival – súťaž Viva Talent Festival sa mal pôvodne realizovať koncom marca 2020. Pre opatrenia COVID19 sa preložil na máj 2020. Keďže karanténne opatrenia

nedovoľovali ani vtedy realizáciu kultúrnych podujatí nad určitý počet účastníkov a divákov presunul sa na jeseň 2020.

Vzhľadom k tomu, že sa opäť sprísnili podmienky na realizáciu kultúrnych podujatí, boli organizátori nútený (aj keď nie radi, pretože osobná konfrontácia je považovaná za najlepšiu edukáciu a skúsenosť) pristúpiť na realizáciu online.

Najprv chceli urobiť online len súťaž a program GALASHOW ponechať, aby mohli predstaviť najlepších účastníkov a oceniť tých najlepších v pozíciách zlatých, strieborných a bronzových miest a miesta diplomantov s udelením trofejí a diplomov podľa nominácii a vekových kategórií. Zároveň oceniť jedinečných účastníkov Hlavnou cenou / Grand prize a vyhlás


iť absolútneho víťaza festivalu – súťaže Viva Talent Festival 2020 s titulom Laureát veľkej ceny /Laureát Grand Prix. Festival súťaž VTF20 tradične udeľuje aj ocenenie pedagógom a vedúcim kolektívov za vysoký profesionalizmus / Grand profesionalism. Verejné vystúpenie v podobe programu GALASHOW sa realizovať nebude, ale ocenenia, trofeje a diplomy zostávajú, avšak ich odovzdanie bude netradične zaslané poštou. V programe galashow sa mal predstaviť aj hosť a porotca Tomáš Buranovský.

Účasť bude jednoduchá. Stačí poslať prihlášku s 5timi formulármi podľa žánru, ktorá sa účastníka týka a zaslať prílohy: hudbu, ak ju účastník používa pri svojom vystúpení v podobe reprodukcie –karaoke, alebo podkladovej hudby, 3ks kvalitných fotografií v formáte jp


g a videozáznamu v čo najlepšej kvalite videozáznam v formáte mp4 nahraný bez strihových zásahov a reklamných sloganov či označení v horizontálnej polohe z pohľadu diváka, výtvarn


íci zašlú svoje práce do 15.10.2020 na e-mail: project.talent.festival@gmail.com . Všetky podrobn


é informácie sú podľa nacionality - medzinárodnosti na wesídle: https://www.project-configuration-talent.com/vtf20 .

Programová štruktúra festivalu - súťaže bude zachovaná, t.z., že súťaže budú prebiehať podľa


žánrov a veku vždy v iný deň a soc. sieťach Facebook, V kontakte, Youtube a Websídle. Termín festivalu – súťaže je naplánovaný na dni 22. -24. 10.2020. Avšak podľa spracovania prihlášok sa môže termín posunúť podľa potreby.

Účastníci, ktorých videa nebudú spĺňať podmienky súťaže o ktorých je písané vyššie budú zaradený nesúťažne pričom získavajú Diplom za umelecké výkony, priradené porotou. Z toho hľadiska účastníci ktorí by sa chceli zúčastniť a nemajú vhodnú nahrávku, lebo ju majú staršieho dáta, alebo sa už s ňou niekde prezentovali, alebo má strihy môžete sa prezentovať formou nášho festivalu.

Realizácia tohto festivalu – súťaže má mať pozitívny a motivačný vplyv na umelecký vývoj mladého začínajúceho umelca, ktorý aj v týchto obmedzených časoch, môže na sebe pracovať a usmerňovať ho bude nielen porovnávanie s ostatnými účastníkmi, ale aj odborná porota a verejnosť. Stane sa známym a populárnym, len vďaka tomu, že sa zviditeľní a získa nové skúsenosti – odbornú prax. Online realizácia zároveň ďalej zaručuje status medzinárodnosti. Organizátori veria, že mladá umelecká sféra využije túto možnosť a príležitosť k svojmu rozvoju.

Comments


bottom of page