webVTF20_ Baner media+partneri2.jpg
126051525_3455599187997507_3641751072863
06 webVTF20_FB baner program.jpg
04 WEBLišta VTF20_FB4.jpg

Slovenskí účastníci VTF20      sa riadia  dokumentami :  VÝZVA, Prihláška SLOV, PRAVIDLÁ.  Všetky dokumenty  je potrebné  najprv stiahnúť do  počítača a  tak ich upravovať. 

International  PARTICIPANTS  of the VTF20    are governed by the following documents: TENDER - OFERTA,   APPLICATION FORMULAR, RULES - Pravidlá.    Dokuments  download to your computer and then edit. 

09 VTF20 Výsledková listina LAUREÁT.jpg
13 VTF20 Cena diváka a Veľký fanúšik.jpg
10 VTF20 Výsledková listina PROFESIONALI
11 VTF20 Výsledková listina AKTIVITA.jpg