top of page

Nezabudnuteľný Tatras Talent CUP (TTC21)

Updated: Oct 10, 2021

Pre mnohých zúčastnených účastníkov Tatras Talent CUP (TTC21) to bol nezabudnuteľný zážitok. Zvlášť, keď pri karanténnych obmedzeniach, mnohí z detských i mládežníckych talentov nemohli dostatočne využívať svoju kreativitu v oblasti umenia a účasťou na TTC21 si mali možnosť všetko vynahradiť a zažiariť na tomto multižánrovom medzinárodnom umeleckom festivale - súťaži.

Zúčastnili sa ho účastníci z Ukrajiny, Moldavska a slovenskí finalisti Viva Talent Festival (VTF20). Štvorčlenná odborná porota bola zo Slovenska, Ukrajiny a Švajčiarska v zložení, predseda poroty: Bc. Rudolf Kubus – herec a režisér. Členovia: Mgr. Tomáš Buranovský – hudobník, spevák a pedagóg; Akad. Maliar Milan Valášek a Natalia Belaya Shukina – tanečníčka, choreografka a pedagogička. Porota dozerala na online súťaž v žánroch HUDBA, SPEV, TANEC a VÝTVARNÉ UMENIE.

Absolútnym víťazom festivalu – súťaže TTC21 / LAUREATE FESTIVAL - CONTEST TTC21 GRAND PRIX sa stal Tanečný súbor ROSINKA Kirovograd Ukrajina, ktorý súťažil za Národný tanec / National dance vek. kat. B2, Veronika KOVÁČOVÁ z CZUŠ sv. Mikuláša Prešov sa stala Veľký víťaz za žáner SPEV/ GRAND WINNER SONG vek. kat. A2, Ľudový súbor IZVORASH ZUŠ Maria Biesu v STEFAN VODA Moldavsko sa stal Veľký víťaz za žáner TANEC/ GRAND WINNER DANCE reprezentujúci Národný tanec / National dance vek. kat. B3. Také isté ocenenie dostali aj: tanečný súbor ANTARES Dom kultúry Metalurg DNEPER Ukrajina súťažiaci za Jazz – balet tanec/dance a DFS Jánošíček Svit súťažiaci za folklórny tanec/folklore dance, Vojtech Filip KOPKO zo SZUŠ Vranov n. Topľou sa stal Veľký víťaz za žáner HUDBA/ GRAND WINNER MUSIC a predstavil sa aj v programe GALASHOW, Nela RENDOŠOVÁ zo ZUŠ Gelnica bola ocenená ako Veľký víťaz za žáner VÝTVARNÉ UMENIE/ GRAND WINNER FINE ART, Šimon POHLY z tej istej ZUŠ Gelnica predniesol v GALASHOW od Ľubomíra Lehotského úryvok „O narodeninách a železničnej dychovke“ a získal titul Veľký víťaz za žáner DIVADLO/ GRAND WINNER THEATER, SPEVÁCKY ZBOR ALTEBASSO ZUŠ I. Kolčáka NÁMESTOVO sa stal Veľký víťaz za žáner SPEV/ GRAND WINNER SONG súťažiaci za skupinový spev a vystúpili taktiež v programe GALASHOW.

Ocenení boli aj pedagógovia, ktorí získali Diplom za vysoký profesionalizmus /Diploma GRAND PROFESSIONALISM: Galina Chaikovska Kirovograd Ukrajina, Mgr. Silvia Majorošová DiS.art. Prešov, Anatolij Kadu STEFAN VODA Moldavsko, Victoria Minnikova a Lyudmila Krugla DNEPER Ukrajina, Vilma Krauspeová a Mgr. Adriana Ilčišinová Vranov n. Topľou, Mgr. Jozefína Schneiderová, DiS. Gelnica, Mgr. Eva Bucová, Mgr. Ľubomíra Puchelová a PhD. Mgr. Martin Namislovský z Námestova, Monika Karasová z Popradu.

Auróra TOROZI pracujúca pod SŠ ZUŠ Poprad získala cenu za spevácke umelecké výkony a zaspievala aj v programe GALASHOW. Bližšie výsledky sú zverejnené vo výsledkovej listine TTC21.

Výsledky boli vyhlásené v programe GALASHOW realizovanom v medzikostolí na nám. Sv. Egídia Poprad, kde si okrem zahraničných účastníkov prevzali všetci spomínané ocenenia. Odovzdal im ich člen poroty Tomáš Buranovský, ktorý bol zároveň aj čestným hosťom programu.

Zvláštne úžitkovo – rekreačné ceny od partnerov TTC21: Martinus, Kino Tatran Poprad, Aquacity Poprad, Reštaurácia MARKO Poprad získali aj diváci z hľadiska.

Veľmi potešujúce recenze divákov, ktoré zanechali diváci na výstave výtvarných prác v Eventovej zóne Forum Poprad trvajúcej od 03. – 11.9.2021, na ktorej vystavovali súťažiaci z TTC21 a VTF20 dali najavo, že sa im práce páčili.


Okrem iného treba podotknúť, že festival – súťaž TTC21 sa od ostatných ročníkov líšil: zmenou termínu a miesta, trvaním festivalu – súťaže, online súťažou, zmenou priestorov výstavy výtv. prác, novo - vytvorením You Tube kanálu TTC.


Negatívum kvôli karanténnym opatreniam je potrebné vnímať v tom, že nemôže byť už po druhý rok realizované medzinárodné multižánrové festivalové – súťažné umelecké turné Art Talent Festival. Nehovoriac o tom koľko zmien bolo potrebné urobiť oproti ostatným ročníkom.


Festival podporili: MK SR, ChFW Slovakia, B-mont SK Ducove, Forum Poprad, Kam do mesta, Creative studio –CS, Média štúdio DFS, Rengl, Podtatranský kuriér, Ehudobniny Poprad, DIGI, WIX, Facebook portál.


Projekt Konfigurácia – FESTIVALS TALENT pripravuje ďalší nový festival pod názvom Bienále Mega Talent Festival online, ktorý by mal mať premiéru november – december 2021 z ktorého sa bude robiť výber slovenských finalistov na Tatras Talent CUP 2022. Presný termín bude známy po registrácii prihlášok, ktorý sa s pustí v najbližšej dobe.


Týmto organizátori ďakujú a obdivujú účastníkov i pedagógov za húževnatosť, ktorá dokazuje, že prináša svoje ovocie formou výsledkov i dosiah nutých vylepšení vo svojej umeleckej praxi. Veria, že je to len začiatok v dosahovaní mét, ktoré ich určite čakajú v ich budúcej umeleckej kariére. Tešia sa na ďalšie stretnutia, pretože cítia, že ich poslanie sa naplňuje a je žiadúce.PKT/PCTComments


bottom of page