top of page

Slovenskí účastníci TTF19      sa riadia  dokumentami :  VÝZVA, Prihláška SLOV, PRAVIDLÁ.  Všetky dokumenty  je potrebné  najprv stiahnúť do  počítača a  tak ich upravovať. 

International  PARTICIPANTS  of the TTF19    are governed by the following documents: TENDER - OFERTA,   APPLICATION FORMULAR, RULES - Pravidlá.    Dokuments  download to your computer and then edit. 

01_Logo_STF-Há.JPG
Logo_FB_okrúhle_150x150.png
Logo_YT_oblý_obdlžnik_200x148.png
02_Logo_VTF-Há.JPG
Logo_FB_okrúhle_150x150.png
Logo_YT_oblý_obdlžnik_200x148.png
04_Logo_TTF-Há.JPG
Logo_FB_okrúhle_150x150.png
Logo_YT_oblý_obdlžnik_200x148.png
03_Logo_TTC-Há-Web.jpg
Logo_FB_okrúhle_150x150.png
Logo_YT_oblý_obdlžnik_200x148.png
05_Logo_ATF-Há.JPG
Logo_FB_okrúhle_150x150.png
Logo_YT_oblý_obdlžnik_200x148.png
bottom of page